The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in Amharic

 

ሰይድ አያቶላ አሊ ኾሜኔኢ የኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ መንፈሳዊ መሪ

በአላህ ስም በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው

ለአውሮፓ እና አሜሪካ ወጣቶች በሙሉ

በቅርብ ጊዜ በፈረንሳይ የተከሰተው ክስተት እነደዛውም በአንዳነድ የአውሮፓ ሀገሮች ስለ እናንተ እንድናገር አስገድዶኛል ይህንን ንግግር የማደርገው ለእናንተው ወጣቶች ነው በመጀመሪያ የዚህች ሀገር የነገ ተረካቢዎች እናነተው ወጣቶች ናችሁ እውነት ፈላጊ መሆናችሁን አገነዘባለሁ ስለ ትክክለኛ ዲነ ለሀገር መሪዎች አይደለም የምናገረው ምክነያቱም ፖለቲከኞች እና የሀገር መሪዎች ስራዎቻቸውን በፍትሀዊነት እየሰሩ አይደሉም።

እኔ ስለ ኢስላም መናገር የምፈልገው የተባበሩት ሶቨየት ህብረት ከፈራሰ በኃላ በዚህ ሁለት አስርተ አመታት ውስጥ መሪዎቻቹ ኢስላምን ለናንት ያቀረቡት በአስፈሪ አደገኛ እና በምጥፎ መልክ አስመስለው ነው የሚያሳዝነው ይህ የአውሮፓዎች ፖለቲካ ሲስተም ነው እና በህዝቦች ላይ እኔ እዚህጋር የቆየ የፖለቲካ ታሪክ ለማውራት አይደለም አናንተ ወጣቶች እራሳችሁ ታሪኮችነ ባላችሁ እይታ ተመልከቱ በዚህ ቅርበ ጊዜ በአውሮፓዎች ላይ የተደረጉ ተቃውሞዎች በራሳቸው ህዝብና በሌሎች ህዝቦች ላይ የደረጉት በአዋቂዎች ተወግዞአል።

የአውሮፓ እና የአሜሪካ ታሪክ ከባሪያ አሳዳሪነት እስከ ኮለኒያሊዝም ጊዜ የተለያዩ ጭቆናዎች በጥቁር ህዝቦች ላይ አድርገዋል ክርስቲያን ያልሆኑትን ህዝቦችንም አሳፈረዋል የእናንተ የጥናት ተመራማሪዎች እና ፀሀፊዎች በሃይማኖት ምክንያት በካቶሊክና በፕሮቴስታነት መካከል የተደረገው ደም መፍሰስ አስቀምጠውታል በተጨማሪም በስመ ህዝብ እና ዘር በመጀመሪውና በሁለተኛው አለም ጦርነት የጠፋውን የሰው ህይወት እና ንብረት ስምታችሃል? የኔ አላማ እነደዚ የሉ ምእራፎችን አውጥቶ መናገር ነው ያለፈውነ ታሪክ መጥፎነቱን ለምናገር አይደለም ነገር ግነ ከናንተ የምፈልገው በአርቆ አስተዋይ አእምሮአችሁ እንድታስቡ እና እነድትመራመሩ ነው እኔ የምፍልገው ነገር የባለፈውን አስርተ አምታት ወይም መቶ አምታት የተደረገው መታወስ የለበትም ወይ? ለምነድን ነው የሚመጣውን ለመውሰን የባለፈውነ ማየት የማይኖርብን የዛሬው ብቻ በቂ አይደለም ወይ ለምንድነው ዋና አርእስታቸው ባህል እና እስልምና ላይ ያተኮረው እነዲህ በማድረግ

ሰዎች ስለ ኢስላም ትክክለኛ መረጃ እነዳይኖራቸው ለማድረግ ነው እኔ ከናንተ የምፈልገው ነገር ሰውን መናቅ ማስጠላት እና አስፈሪ ማድረግ የጨቛኞች ተመሳሳይ ባህሪ ነው።

አሁን እናንተን የምጠይቀው ለምንድነው የድሮ ፖለቲካ እርስ በእረስ ማጋጨት ማጥላላት የሆነው?

በአሁኑ ጊዜ በኢስላም ላይ ከመቼውም ጊዜ በላይ እነዲህ የጠነከረው ለምንድነው?

በአለማችን የኢስላም አመለካክት የተለየ አመለካከት የሚሰጠው ለምንድነው?

በኢስላም ውስጥ ምን ምን ጥሩ ነገሮች አሉ? ምን ምነ ጎጂ ነገሮች አሉ? ወይም ምን አይነት ጎጂ መልእክት ለጉልበተኛ እና ለባለስልጣናት አሉት?

የኔ የመጀመሪያ ፍላጎት የኢስላም አላማ ምን መልእክት እነደሆነ ሲሆን ሁለተኛ ፍላጎቴ አሁን በኢስላም ላይ ለሚደረገው ፕሮፕጋንዳ ሚዛናዊ የሆነ ፍርድ እንድትሰጡ ነው እኔ የምመክራችሁ ነገር ኢስላምን ለማወቅ ያለምንም አስተማሪ ማስተማር የሚችሉ መፀሃፎችን በማየት ኢስላምን እንድትገነዘቡ ነው።

ትክክለኛው አእምሮ እናንተን ከትክክለኛ አመለካከት አይከለክላችሁም እንዲህ በምልበት ጊዜ እስልምናን ውሰዱ ብዬ እያስገደድኳችሁ አይደለም ነገር ግነ የምላችሁ እንዲህ አይነቱ ትክክለኛ እና በአሁኑ ጊዜ ውስጥ የሆነ ሃይማኖት በመፍጠር እና አስፈሪ በሆነ ምልኩ አነድታውቁት አልፍልግም አነደዛውም እራሳቸው ያስቀመጡዋቸው አክራሪዎች የኢስላም ተወካዩች አለመሆናቸውን ላሳውቃችሁ አወዳለሁ ኢስላምን ማወቅ የሚቻለው ከቁርሃንና ከሀዲስ ታሪክ ነው አኔ እዚህ ጋር መጠየቅ የምወደው እስከ አሁን ድረስ የኢስላሞችን ቁርሃን አንብባችሃል? እስካሁን ድረስ የነብዩ መሐመድ ትምህርት ፀባይ ጥናት አድርገችሃል? እሰካሁን ድረስ ስለ ኢስላም ከሚድያው ውጪ ምን ምን መጽሃፎችን አነብባችሃል እስኪ አሁን እራሳችሁን ጠይቁ ኢስላም ምነ አይነት ሀይማኖት ነው ብዙ ነገሮችን ለዚህ አለም አበርክቶአል ታላላቅ አዋቂዎችን እና ሳይነቲስቶችንም አበርክቶአል እኔ ለናንተ የምላችሁ ኢስላምን በመጥፎ መልኩ ለናንተ እነዲያስተዋውቁ አትፈቀዱላቸው

ፍትሃዊ በሆነ መነገድ ተመልክታችሁ መስክሩ ዛሬ በተለየዩ መገናኛ መስመሮች የሰው ግንኙነት የጆግራፊን ክልል አልፎ መገናኘት ተችሎአል በሃሳብ ብቻ በተዘረጋው እውነታ በሌለው አናንተን ያስጨንቃሉ አነድ ሰው ብቻውን ምንም ማድረግ ባይችልም ሁላችሁም ለሰው ማስተላለፍ ትችላላችሁ

አነዚህ ነገሮች ከዚ በፊት ተቀነባብረው የተዘጋጁ ናቸው በእናነተ ወጣቶችና በኢስለም መካከል ያለው ነገር ምንም ያህል አስቸጋሪ ባይሆንም ወጣቶች የተለያዩ ጥያቀዎችነ በመጠየቅ መረዳት ትችላላችሁ አእምሮአችሁነ ማሰራት ትችላላችሁ እውነታውነ ለመረዳት ገዘ ስቱ እነዲህ ከሆነ ያለምንም አገናኝ እራሳችሁ

ትክክለኛውን ኢስላም ታውቁታላችሁ ምነ ይታወቃል እናነተው ሰበብ ሁናችሁ የምእራቡ አለምና ኢስላም አነዲተዋወቁ ታደርጋላችሁ ወደፊት ይች ሃገር የራሳችሁ ስለምትሆን

 

ሰይድ አያቶላ አሊ ኾሜኔኢ

ጃንዋሪ/21/2015

ጥር/17/2015

فیس بوک Facebook فارسی English
All Rights Reserved by Al-Mustafa International University © Copyright 2014