The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in Hebrew

 

בשם אללה הרחמן והרחום

לכל הצעירים באירופה ובצפון אמריקה

 האירועים האחרונים בצרפת ואירועים דומים בחלק ממדינות המערב שכנעו אותי לדבר אתכם עליהם באופן ישיר. אני פונה לכם הצעירים; לא בגלל שאני מתעלם מההורים שלכם, אלא בגלל שאני רואה את עתידו של העם והארץ שלכם בידיכם ומוצא את התחושה למציאת האמת בלבכם חיה יותר וערה יותר. כמו כן, במכתב זה אני לא פונה לפוליטיקאים ולמדינאים במדינות שלכם, כי אני מאמין שהם כבר הפרידו בזדון בין מסלול הפוליטיקה ולדרך האמת והנאמנות.

אני מדבר אתכם על האסלאם, ובמיוחד, על התמונה שמוצגת לכם על האסלאם. לפני שני עשורים ואילך – זאת אומרת כמעט לאחר קריסתה של ברית המועצות - נעשו ניסיונות רבים ליישב את הדת הגדולה הזאת במקום אויב מפחיד. למרבה הצער, יש תקדים ארוך בהיסטוריה הפוליטית של המערב להפצת תחושת הפחד והמאיסה ולנצל אותה.

אני לא רוצה להתמודד בתחושות פוביה שונות שכבר הושרו ומושרים לעמים המערביים עד כה. אתם רואים עצמכם עם סקירה קצרה על המחקרים הביקורתיים האחרונים בנוגע להיסטוריה, שכבר גונו בהיסטוריוגרפיות החדשות ההתנהגויות בלתי הכנות וצביעותיות של הממשלות המערביות עם עמים ותרבויות אחרות בעולם. ההיסטוריה של אירופה ואמריקה מתביישת בעבדות, מתביישת בעידן הקולוניאלי, מתביישת באכזריות על לא-לבנים ועל לא-נוצרים; החוקרים וההיסטוריונים במדינות שלכם מתביישים באופן חמור בשפיכות הדמים שנעשו בין קתולים ופרוטסטנטים בשם הדת או במלחמות העולם הראשונה והשנייה בשם לאומינות ואתניות.

כדאי לשבח את זה עצמו, זה גם לא המטרה שלי לחזור על חלק מהרשימה הארוכה הזאת להאשים את ההיסטוריה, אלא אני רוצה ממכם לשאול את האינטלקטואלים במדינות שלכם למה תמיד במערב התעורר המצפון הציבורי באיחור של עשרות שנים ואולי מאות שנים? למה הערכה מחדש במצפון הציבורי צריכה להתמקד בעבר הרחוק ולא בנושאים של היום? למה נמנע מלהיווצר מודעות ציבורית בנושא חשוב כמו סגנון הטיפול בתרבות והמחשבה האסלאמית?

אתם יודעים היטב שהשפלה ויצירת שנאה ופחד מ"אחרים" הייתה הבסיס המשותף לכל הספסורים העריציים האלה. עכשיו אני רוצה לשאול את עצמכם למה, הפעם בעוצמה חסרת תקדים, הפוליטיקה הישנה של הפצת הפחד והשנאה שמה את האסלאם ואת המוסלמים למטרה? למה מבנה הכוח בעולם של היום נוטה להשאיר את המחשבה האסלאמית בשוליים ובפסיביות? אילו מושגים וערכים באיסלאם מפריעים את התכניות של כוחות העל ואילו אינטרסים ישמרו בצל האילוסטרציה הלא-נכונה של האסלאם? לפיכך, הבקשה הראשונה שלי היא לשאול ולחקור על המוטיבציות של השחתה נרחבת זו של דמותה של האסלאם.

הבקשה השנייה שלי היא בתגובה לשיטפון של דעות קדומות ותעמולה שלילית, תנסו להגיע להבנה ישירה ומיידית בדת הזאת. היגיון תקין מצריך לפחות להבין מה הוא שמפחידים אתכם ממנו ומה הטבע שלו. אני לא מתעקש לקבל את ההבנה שלי או הבנה אחרת מאסלאם, אלא שאני אומר שאל תאפשרו שהעובדה הדינמית ומשפיעה ביותר בעולם (דת האיסלאם) תוצג לכם עם מגמות ומטרות שגויות. אל תתנו להציג לכם בצביעות את הטרוריסטים הנשכרים בעדם כנציגי האסלאם.  תכירו את האסלאם מהמקורות הראשונים שלו. תכירו את האסלאם בדרך הקוראן וחיי הנביא הגדול שלו – יברך אלוהים אותו ואת המשפחה שלו. כאן ברצוני לשאול האם כבר פניתם ישירות לקוראן של המוסלמים? האם כבר קראתם את הדוקטרינה ואת ההוראות האנושיות המוסריות שלו? האם כבר קבלתם את מסר האסלאם בדרך אחרת חוץ מאמצעי התקשורת? האם כבר שאלתם את עצמכם איך ולפי אילו ערכים חינך האסלאם את התרבות המדעית והמחשבית הכי גדולה בעולם וחינך את המדענים וההוגים הכי מצויינים במהלך מאות שנים?

אני מבקש מכם אל תתנו שיבנו סכר רגשי בינכם לבין האמת עם אילוסטרציות מעליבות ולשלול מכם את האפשרות לשפוט ניטרלי. היום שאמצעי תקשורת כבר שברו את הגבולות הגאוגרפיות, אל תתנו להם לכלוא אתכם בגבולות מלאכותיות. נכון שאף אחד בנפרד לא יכול למלא את הפערים, אבל כל אחד מכם יכול ליצור גשר עשוי ממחשבה ומישרנות מעל הפערים הללו במטרת הארת עצמו וסביבו. האתגר המתוכנן הזה בין אסלאם ובינכם הצעירים, כן שהוא נורא אבל יכול ליצור שאלות חדשות בשכל הסקרן שלכם. מאמץ כדי למצוא תשובה לשאלות האלה, יניח לפניכם הזדמנות לחשוף אמיתות חדשות. לכן, אל תפספסו את ההזדמנות להבין היטב את האסלאם כדי שאולי בזכות תחושת אחריות שלכם בפני העובדה, האנשים הבאים בעתיד יכתבו את התקופה הזאת בהיסטוריה לאינטראקציה בין המערב לאסלאם עם צער פחות יותר ומצפון קל יותר.

 

סייד עלי ח׳אמנאי

21.1.2015

فیس بوک Facebook فارسی English
All Rights Reserved by Al-Mustafa International University © Copyright 2014